Werkstatt PL

Prasy drukarskie:

  • „Karlsruher Radierpresse“, maks. format 200 x 80 cm, prasa do druku wypukłego i wklęsłego,
  • Prasa typu ołowiowego, maks. format 80 x 50 cm, do druku wypukłego
  • „Karl Krause Leipzig“, maks. format 90 x 70 cm, prasa do litografii
  • „Karl Krause Leipzig“, maks. format 100 x 80 cm, prasa do litografii

Samodzielne wykorzystanie dla doświadczonych:

Warsztat może być swobodnie wykorzystywany do tworzenia matryc i odbitek. Godziny otwarcia można ustalić w ciągu tygodnia. W przypadku dłuższych pobytów można urządzić stałe miejsca pracy i wynajmować pokoje gościnne.

Stawka dzienna: 15 € (obniżona 5 €) + ryczałtowa stawka za materiały

Stawka ryczałtowa za materiały jest dodawana do stawki dziennej w zależności od techniki druku:
Druk wypukły – 5 €
Wklęsłodruk    – 8 €
Litografi – 8-30 € kamień (w zależności od formatu)

Stawka za materiał może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników, a w przypadku samozaopatrzenia stawka może zostać zawieszona. Materiały w ramach stawki ryczałtowej obejmują farby,
rozpuszczalniki, gazy, kwas, narzędzia ścierne, … .
Papiery do drukowania, deski oraz blachy (z wyjątkiem kamieni litho) nie są objęte ryczałtową stawką materiałową.

W przypadku większych projektów lub pracy w grupach można negocjować inne stawki dzienne.

Dodatkowo można zamówić asystenta do drukowania. Dodatkowe opłaty za asystenta są naliczane za godzinę.

Zamówienia drukarskie:

Oferta jest dostosowywana w zależności od techniki, formatu, ilości kolorów i wielkości serii.

Zajęcia:

W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia, dla których nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie warsztatowe. „Druckstock“ jest również obecny na wielu różnych zewnętrznych kreatywnych wydarzeniach lub projektach.