Stipendium CZ

Granty

Dílnu je možné užívat jako pracoviště žádáte-li o grant. Po vzájemné dohodně lze sjednat bezplatný pracovní byt v délce kratší, či delší než jeden měsíc.

Cíl je kladen na SVOBODU – Grant by měl umělcům nejen umožnit nejen pracovat a bezplatně pobývat v Chemnitzu, ale také v rámci umění svobodně působit. Souběžně s pracovním pobytem může proběhnout také vlastní výstava.

Žádosti by měly být zaslané

– neformálně přes e-mail (mail@druckstock-chemnitz.de)
– ze zahraničí
– bez omezení věku
– s krátkým životopisem
– s 5 ukázkami tvorby

Všechna data zasílejte pouze digitálně nebo prostřednictvím webových odkazů!